Fotogaléria

Video

Worship180x50

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zverejnené Názov a popis Dokument
VZN 2019
     
Faktúry 2019
04.02.2019 Faktúry január 2019 PDF
     
Zmluvy, dohody  2019
27.02.2019 Dohoda č. 19-30-50j-7 PDF
VZN 2018
20.12.2018 1/2018 o nájomných bytoch PDF
Faktúry 2018
05.02.2018 Faktúry január 2018 PDF
03.03.2018 Faktúry február 2018 PDF
06.04.2018 Faktúry marec  2018 PDF
06.04.2018 Faktúry ŠJ 1.Q 2018 PDF
22.05.2018 Faktúry apríl  2018 PDF
07.06.2018 Faktúry máj 2018 PDF
10.07.2018 Faktúry jún 2018 PDF
20.08.2018 Faktúry júl 2018 PDF
20.08.2018 Faktúry ŠJ 2.Q 2018 PDF
05.09.2018 Faktúry august 2018 PDF
10.10.2018 Faktúry september 2018 PDF
10.10.2018 Faktúry ŠJ 3.Q 2018 PDF
05.11.2018 Faktúry október 2018 PDF
04.12.2018 Faktúry november 2018 PDF
09.01.1019 Faktúry december 2018 PDF
09.01.2019 Faktúry ŠJ 4.Q 2018 PDF
Zmluvy, dohody  2018
29.01.2018 Dohodu č. 18/30/054/1 PDF
06.03.2018 Zmluva COOP Jednota PDF
03.04.2018 Darovacia zmluva PDF
04.04.2018 Zvýhodnená zmluva na zásobník TORK PDF
29.04.2018 Dohoda MOS PDF
29.04.2018 Dohoda 18-30-054-88 PDF
29.04.2018 Dohoda 18-30-52a_470 NP PDF
04.05.2018 Zmluva o spolupráci PDF
03.05.2018 Zmluva o spolupráci SIMS PDF
17.05.2018 Zmluva o pripojení PDF
01.06.2018 Zmluva ENVI-PACK PDF
19.06.2018 Dodatok č.6 k Rámcovej zmluve o dielo č.06/2001-Brantner PDF
22.06.2018 Dodatok č.1 k §52a) PDF
22.06.2018 Sprostredkovateľská o sprac. OOÚ PDF
02.08.2018 Zmluva o dielo PDF
28.08.2018 Dohoda 18-30-50j-28 PDF
28.08.2018 Dohoda 18-30-054-246 PDF
28.09.2018 Dohoda 18-30-52A-824_ŠR PDF
26.10.2018 Dohoda_18-30-054-343 PDF
26.10.2018 Dodatok č. 1 k dohode UPSVaR PDF
16.11.2018 Dohoda č. 18-30-010-53 UPSVaR PDF
22.11.2018 Dohoda č. 18-30-012-31 PDF
03.12.2018 Dohoda č. 18-30-010-65 PDF
VZN 2017
15.12.2017 1/2017 VZN o nakladaní s KOaDSO PDF
Faktúry 2017
06.02.2017 Faktúry január 2017 PDF
03.03.2017 Faktúry február 2017 PDF
02.04.2017 Faktúry marec 2017 PDF
05.05.2017 Faktúry apríl 2017 PDF
05.05.2017 Faktúry ŠJ 1.Q 2017 PDF
03.06.2017 Faktúry máj 2017 PDF
02.07.2017 Faktúry jún 2017 PDF
04.08.2017 Faktúry júl 2017 PDF
05.09.2017 Faktúry august 2017 PDF
06.10.2017 Faktúry september 2017 PDF
06.10.2017 Faktúry ŠJ 2.a 3..Q 2017 PDF
03.11.2017 Faktúry október 2017 PDF
02.11.2017 Faktúry november 2017 PDF
05.01.2018 Faktúry december 2017 PDF
05.01.2018 Faktúry ŠJ 4.Q 2017 PDF
Zmluvy, dohody  2017
25.01.2017 Kúpna zmluva - Neuman PDF
29.03.2017 Dohoda č. 17-30-50j-14 PDF
23.04.2017 Kúpna zmluva 2017-155 PDF
28.04.2017 Kúpna zmluva 2017-161 PDF
18.05.2017 Dodatok ku kupnej zmluve-Neuman PDF
26.05.2017 Dohoda č. 17-30-52A-94 PDF
30.05.2017 Dohoda č. 17-30-54-114 PDF
03.11.2017 Zmluva o vykonaní auditu PDF
03.11.2017 Poistná zmluva DAS PDF
VZN 2016
28.09.2016 VZN o nakladaní s KOaDSO PDF
Faktúry 2016
03.01.2017 Faktúry ŠJ 4.Q.2016 PDF
20.12.2016 Správa nezávislého audítora PDF
28.11.2016 Návrh rozpočtu 2017-2019-výdavky PDF
28.11.2016 Návrh rozpočtu 2017-2019-príjmy PDF
03.01.2017 Faktúry december 2016 PDF
04.12.2017 Faktúry november 2016 PDF
03.11.2017 Faktúry október 2016 PDF
06.10.2016 Faktúry ŠJ 3.Q.2016 PDF
06.10.2016 Faktúry september 2016 PDF
04.09.2016 Faktúry august 2016 PDF
05.08.2016 Faktúry júl 2016 PDF
07.07.2016 Faktúry ŠJ 2.Q.2016 PDF
07.07.2016 Faktúry jún 2016 PDF
07.06.2016 Faktúry máj 2016 PDF
07.06.2016 Faktúry apríl 2016 PDF
07.06.2016 Záverečný účet obce za rok 2015 PDF
02.04.2016 Faktúry ŠJ 1.Q.2016 PDF
02.04.2016 Faktúry marec 2016 PDF
01.03.2016 Faktúry február 2016 PDF
02.02.2016 Faktúry január 2016 PDF
Zmluvy, dohody  2016
22.01.2016 ÚPsVaR dodatok č. 1 k dohode č. 43-§52-2015-ŠR PDF
22.01.2016 ÚPsVaR dodatok č. 2 k dohode č. 43-§52-2015-ŠR PDF
03.02.2016 ÚPsVaR dodatokč. 1 k dohode č. 13-2015-§54- Šnz PDF
03.02.2016 ÚPsVaR dodatok č. 1 k dohode č. 31-2015-§54- Šnz PDF
22.09.2016 Dohoda č. 16-30-012-42 PDF
25.10.2016 Kúpna zmluva PDF
23.12.2016 Kúpna zmluva-vodovod PDF
Faktúry 2015
03.01.2016 Faktúry ŠJ 3.Q.a 4Q.2015 PDF
03.01.2016 Faktúry december 2015 PDF
02.12.2015 Faktúry november 2015 PDF
01.11.2015 Faktúry október 2015 PDF
01.10.2015 Faktúry september 2015 PDF
05.07.2015 Faktúry ŠJ 2.Q.2015 PDF
05.04.2015 Faktúry ŠJ 1.Q.2015 PDF
03.09.2015 Faktúry August 2015 PDF
02.08.2015 Faktúry Júl 2015 PDF
03.07.2015 Faktúry Jún 2015 PDF
03.06.2015 Faktúry Máj 2015 PDF
02.05.2015 Faktúry Apríl 2015 PDF
03.04.2015 Faktúry Marec 2015 PDF
02.03.2015 Faktúry Február 2015 PDF
02.02.2015 Faktúry Január 2015 PDF
     
Zmluvy, dohody  2015
22.01.2015 Dohoda č.5 PDF
28.01.2015 Dohoda č.10 PDF
24.03.2015 Kúpna zmluva č.023-20-2015-I.Q PDF
27.03.2015 Dohoda_č.12 PDF
01.04.2015 Poistka č.6811723 664 PDF
24.04.2015 Dohoda_č.10_Dodatok_č.1. PDF
24.06.2015 Dohoda_č.112 PDF
24.06.2015 Dohoda_č.30 PDF
23.07.2015 Informácie_k_poistnej_zmluve_č.8331563332 PDF
31.08.2015 Dohoda_č.32,_Dodatok_č.1 PDF
29.09.2015 Dohoda_č.43 PDF
01.10.2015 Dohoda_č.123 PDF
02.10.2015 Dohoda_č.57 PDF
09.10.2015 Dohoda_č.13 PDF
07.10.2015 Správa AKKO PDF
27.10.2015 Dohoda č. 171 PDF
20.11.2015 Zmluva o vykonaní auditu PDF
30.11.2015 Dohoda č.183 PDF
30.11.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register PDF
02.12.2015 ÚPsVaR Dohoda č.15-30-010-60 PDF
 
Faktúry 2014
03.01.2015 Faktúry ŠJ 4.Q.2014 PDF
03.01.2015 Faktúry December 2014 PDF
05.12.2014 Faktúry November 2014 PDF
05.11.2014 Faktúry ŠJ 3.Q.2014 PDF
05.11.2014 Faktúry Október 2014 PDF
03.10.2014 Faktúry September 2014 PDF
04.09.2014 Faktúry August 2014 PDF
02.08.2014 Faktúry Júl 2014 PDF
03.07.2014 Faktúry ŠJ 2.Q.2014 PDF
03.07.2014 Faktúry Jún 2014 PDF
02.06.2014 Faktúry Máj 2014 PDF
02.05.2014 Faktúry Apríl 1.časť. 2014   a Faktúry Apríl 2.časť. 2014 PDF
13.04.2014 Faktúry ŠJ 1.Q.2014 PDF
13.04.2014 Faktúry Marec 2014 PDF
13.03.2014 Faktúry Február 2014 PDF
13.02.2014 Faktúry Január 2014 PDF
VZN 2013, 2014
05.11.2012 VZN-Dane a miestne poplatky PDF
16.10.2014 VZN-o náhradnom zasobovaní pitnou vodou PDF
Zmluvy, dohody  2013 a 2014
31.12.2014 Dodatok k zmluve o pracovnej zdravotnej službe PDF
11.09.2014 Kúpna zmluva PDF
18.07.2014 Komisionárska zmluva PDF
16.07.2014 Kúpna zmluva § 588 PDF
10.07.2014 Záložná zmluva č. 608/897/2010 PDF
03.07.2014 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov PDF
24.06.2014 Dohoda č.111-2014-MOS PDF
17.06.2014 Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku PDF
30.05.2014 Zmluvy o dielo PDF
30.05.2014 Zmluva o dielo PDF
15.05.2014 Dohoda č. 9-§10-2014 PDF
19.05.2014 Dohoda č.14-§50j-MS-2013-NP PDF
21.02.2014 Dohoda č.15-§52-2014-NPVAOTPSR-3 PDF
09.01.2014 Dohoda č.32-2014-MOS PDF
09.01.2014 Dohoda č.33-2014-MOS.pdf PDF
09.01.2014 Dohoda č. 34-2014-MOS PDF
28.02.2014 Dohoda č. 61-2014-MOS PDF
30.04.2014 Dohoda č. 80-2014-MOS PDF
11.07.2013 Metodicko-pedagogické centrum PDF
07.06.2013 Poistka č. 6810872414 Komunálna poisťovňa PDF
02.04.2014 Poistka č. 6811723664 Komunálna poisťovňa PDF
13.11.2013 Poistenie prevádzky motorových vozidiel PDF
28.03.2014 Zmluva č. 477-11-1587-2014 PDF
30.04.2014 Zmluva o nájme PDF
11.02.2014 Zmluva Ján Kubacka PDF
30.04.2014 Dodatok Ivan Dužda PDF
30.04.2014 Dodatok Elemír Žiga PDF
30.04.2014 Dodatok Jozed Ďord PDF
30.04.2014 Dodatok Ján Kótai PDF
30.04.2014 Dodatok Miroslav Dužda PDF
30.04.2014 Dodatok Ladislav Horváth PDF
30.04.2014 Dodatok Ladislav Bari PDF
30.04.2014 Dodatok Monika Szamková PDF
30.04.2014 Dodatok Miroslav Žiga PDF
30.04.2014 Dodatok Zdenko Žiga PDF
30.04.2014 Dodatok Peter Žiga PDF
28.04.2014 Dodatok NCRC PDF
Staršie archívy zmlúv a faktúr
13.01.2014 Faktúry December 2013 PDF
13.12.2013 Faktúry November 2013 PDF
13.11.2013 Faktúry Október 2014 PDF
13.01.2014 Faktúry ŠJ 2013 PDF
14.2.2013 Zmluvy 2013 ZIP
14.2.2014 Faktúry 2013 ZIP
14.2.2014 Faktúry 2012 ZIP
14.2.2014 Faktúry 2011 ZIP

 

přesný čas

Počasie

Počasie Licince - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Licince © 2014.Všetky práva vyhradené.