Fotogaléria

Video

Worship180x50

História

           Historické názvy pre obec: Lincha (1243), Lynce (1318), Lyuche (1320), Luce (1320), Lyche (1427), Licince (1572), Linzinche (1590), Licynec (1808), Licince (1920).

          Prvý krát sa Licince spomínajú v roku 1243. Pôvodne patrili Gemerskému hradu, neskôr ich vlastníkmi boli Akosovci, po nich Bebekovci (tí tu vlastnili 39 port). Obyvateľstvo sa živilo najmä poľnohospodárstvom a remeselníctvom (hrnčiarstvo, kováčstvo, uhliarstvo). V 16-17. storočí, počas vojen a tureckých vpádov, došlo k úteku obyvateľstva. Za F.Wesselényiho došlo k zlepšeniu stavu, v roku 1773 tu žilo 44 sedliakov a 11 želiarov. V roku 1828 tu žilo 833 obyvateľov v 120 domoch. Okrem poľnohospodárstva obyvatelia pracovali aj v baniach, v železiarskom hámri, pálili uhlie, furmančili a zaoberali sa hrnčiarstvom. Počas prvej Československej republiky prevládalo poľnohospodárstvo, zanikalo hrnčiarstvo. V medzivojnovom období a počas druhej svetovej vojne boli v prevádzke železorudné bane V rokoch 1938-45 bola obec pripojená k Maďarsku.

          V obci sa nachádzajú dva jednopodlažné klasicistické kaštiele z konca 18.storočia, dolný kaštiel bol nedávno rekonštruovaný. Klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša Biskupa, z roku 1830, je postavený na mieste stredovekého gotického kostolíka zo 14.storočia.

Zdroj: http://www.najkrajsikraj.sk/mesta-a-obce/licince/

přesný čas

Počasie

Počasie Licince - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Licince © 2014.Všetky práva vyhradené.